PROSLAVA BLAGDANA SV. ANTUNA I TIJELOVA

Ove godine smo se kao vrtić s djecom uključili u proslavu blagdana sv. Antuna na terasi Centra Amadea. Djeca su, predvođena sviranjem s. Natanaele, predvodila pjevanjem sv. misu u 9.30 sati, kao i pjevanje na popodnevnom blagoslovu djece.

Na poziv župnika vlč. Ivana Lenića, sudjelovali smo i na Tijelovskoj procesiji ispred katedrale. Djeca su pjevanjem i mašući papinskim zastavicama pozdravljala Presveto.