Ovo okruženje je mjesto života koje omogućava izgradnju identiteta djeteta: Pomozi mi da budem ono što jesam. Maria Montessori
od malih nogu montessori

OD MALIH NOGU MONTESSORI (1. – 3. godina)

Montessori jasličko okruženje u našem vrtiću za djecu od 1-3 godine mali je razred koji vode stručne odgojiteljice s ONM (Opera nazionale montessori) diplomom.

PRVI DANI JASLIČKOG DJETETA U MONTESSORI OKRUŽENJU


Kad se ukaže pogodno vrijeme za dijete obzirom na njegovu dob, zrelost i odnos s roditeljima i obitelji, dijete će moći po prvi puta doći.
Od roditelja se traži da budu prisutni tijekom prvih dana. Roditelji dovedu dijete u predsoblje koje je sastavni dio okruženja da se presvuče i pripremi za ulazak. Nakon toga smjeste se na stolce. Dijete tada počinje promatrati ostalu djecu kako rade, i malo po malo samostalno odlaziti prema priboru, drugoj djeci ili odgojitelju. Na taj se način može vraćati od pribora ili od druge djece k roditelju. Tako učvršćuje svoju potrebu za sigurnošću. Kada roditelj ili odgojitelj uoče pogodan trenutak, roditelj  može napustiti okruženje. Ovaj proces može trajati nekoliko dana dok dijete ne stekne dovoljno samopouzdanja da mirno ostavi roditelje. Tada dijete može u potpunosti istraživati okruženje koje mu je pripremljeno.

 

OKOLINA KOJA ZADOVOLJAVA BITNE RAZVOJNE POTREBE MALE DJECE

Kad dijete zadovolji potrebe specifične za osjetljiva razdoblja razvoja kroz koja upravo prolazi tada može početi graditi svoje samopouzdanje. Razdoblja osjetljivosti za red i kretanje postigla su svoju maksimalnu učinkovitost. Oko druge godine navedena se osjetljivost počinje smanjivati. Osjetljivost za jezik, socijalna ponašanja i usavršavanje osjetila ostat će vrlo aktivna još nekoliko godina.

OSJETLJIVA RAZDOBLJA ZA RED I KRETANJE

Red i pokret su u središtu jasličkog montessori okruženja. Razvojno razdoblje osjetljivosti za red ne znači da će dijete sve svoje igračke uredno spremiti. Ono voli poznavati mjesto svakog predmeta – ako ga ima – i na istom mjestu ga pronaći. Tako dijete postaje sigurno i bezbrižno. Redovitost jelovnika, rutina užine, neizmijenjeni raspored pribora na policama, točan izlazak iz prostora na otvoreno, vremenska podjela aktivnosti … povećavat će njegov osjećaj sigurnosti, omogućujući mu da  integrira pravila društvenog života. Sve aktivnosti koje se predlažu djetetu usmjerene su na kretanje, na pokrete koji uključuju cijelo tijelo i pokrete koji zahtijevaju fine motoričke sposobnosti: pripremanje voća, vožnju bicikla, crtanje, rad s ružičastim tornjem, pažljivu brigu za biljke, češljanje kose, penjanje…

RAZDOBLJE OSJETLJIVOSTI ZA JEZIK

Pribor za jezik daje se radi razvijanja i preciznosti djetetova govora, posebice obogaćivanja rječnika.  Montessori pribor sastoji se od slika, predmeta, dječjih pjesama, priča, pjesmica … U ovoj se dobi od djeteta traži da se izražava i sudjeluje u razgovoru. Dijalog u okruženju stvarne komunikacije s odgojiteljem i drugom djecom pomaže mu prihvatiti razlike i obogatiti se njima. To će dovesti do poštovanja i prihvaćanja drugoga kakav jest.

RAZVOJ OSJETILA

Dijete voli oponašati ono što odrasli rade. Aktivnosti za razvoj osjetila omogućuju mu poboljšati motoričke sposobnosti, razvijati koncentraciju i postići samostalnost, brinuti o sebi, o drugima i o svojoj okolini. Dijete na raspolaganju ima poseban pribor za usavršavanje svojih pet osjetila i razvijanje aktivnog i kreativnog uma.

SOCIJALNI RAZVOJ

U socijalnom razvoju djeteta osim reda, kretanja i govora neizostavnu ulogu ima i bogato kulturno okruženje koje mu se nudi kroz slušanje glazbe, pjesama, slikarskih aktivnosti, istraživačkih šetnji i igara na otvorenom.