Dječji vrtić Sunčev sjaj – Nazaret, Montessori dječji vrtić
Stručno – razvojni centar za odgoj u vjeri Kateheze Dobrog Pastira
Montessori program za djecu u dobi od 1. godine do polaska u školu
Vjerski program Kateheze Dobroga Pastira
Odgojitelji s diplomom AMI (Association Montessori International) i ONM (Opera nazionale Montessori)

 

od malih nogu montessori

Od malih nogu

Montessori pedagogija

Skladan zajednički život

Kateheza dobrog pastira

Kateheza dobrog pastira