SKUPINA DOBROTA VOLI MONTESSORI

„Svakom pojedinom djetetu dajemo priliku kako bi ostvarilo svoje potencijale i postalo neovisno, sigurno i uravnoteženo biće.“ Maria Montessori