SLAVLJE BOŽIĆA

Za blagdan Božića pripremali smo se s djecom ove godine prije svega u atriju slušanjem Božje riječi i razmišljanjem o njoj. Dječja otvorenost za božansko i njihova iskrena molitva budila su radost u svima nama.

Iako ove godine nismo mogli pripremati zajedničku tradicionalnu božićnu priredbu, svaka skupina svečano je slavila sa svojim odgojiteljicama na različiti način: pjevanjem i slušanjem božićnih pjesama, sviranjem, izradom božićnih ukrasa i dekoracija, čestitanjem i na mnoge druge načine. Radost Božića zahvatila je naša srca! s. R.