ODGOJITELJSKO VIJEĆE U DV MASLAČAK, BELIŠĆE

DV Maslačak u Belišću na čelu s ravnateljicom Ivanom Belcar, pozvao je na odgojiteljsko vijeće s. Jelica Đuzel, voditeljicu programa stručno-razvojnog centra za provedbu programa katoličkog vjerskog odgoja prema načelima Montessori pedagogije Kateheze Dobroga Pastira u Đakovu i Marka Kapulara, dipl. teolog da predstave odgojiteljicama program Kateheze Dobroga Pastira. Nakon predstavljanja programa za vrijeme pauze odgojiteljice su postavljale pitanja, iznosile neke od poteškoća i izazova na koje nailaze tražeći način ostvarivanja vjerskog odgoja u skupinama. S. Jelica ih je pozvala u Đakovo gdje će moći imati veći uvid u rad s djecom u području vjerskog odgoja.